Noteikumi

1. Priekatrakciju personāls uzstāda atrakcijas un nodrošina to tehnisko darbību.

2.Pasūtītājs nodrošina Pasākuma vai sacensību vadību un kārtību norises vietā.

3. Pasūtītājs nodrošina, ka atrakcijas tiks izmantos atbilstoši ekspluatācijas un drošibas

noteikumiem.

 

4. Visām atrakcijām, kas pieder SIA “Priekatrakcija ir vispārējā civiltiesiskā atbildība par

trešo personu veselībai un mantai nodarīto kaitējumu, un civltiesiskā atbildība par produkta

radīto kaitējumu.

5. Atsevišķu atrakciju darbināšanai nepieciešams strāvas avots ventilatoram (neatkarīga

slēguma kontaktligzdas ar zemējumu vai sadales skapis), ne tālāk kā 40m no norises vietas.

Vēlama atbildīgā elektriķa klātbūtne.

6. Pasūtītājs veic apmaksu pirms pasākuma dienas.

 

 

Atrakciju ekspluatācijas un drošības noteikumi

Pirms sākt lietot piepūšamo rotaļu iekārtu – atrakciju, uzraugam ir jāiepazīstas ar ražotaja drošības ieteikumiem.

Jāievēro 12 īpaši svarīgi noteikumi:

PIRMS KATRAS LIETOŠANAS REIZES:

1. Veikt pārbaudi atrakcijai un ventilatoriem.

2. Piestiprināt atrakciju pie zemes ar enkuriem (ārpus telpām) pārliecinoties, vai zemē nav cauruļvadi, kabeļi un nav paredzams spēcigs vējš virs 10m/s.

3. Nodrošināties no tuvumā esošām cietām virsmām, uzklājot piemērotus drošības paklājus, vai pārvietojot atrakciju.

4. Plakātam « Atrakcijas noteikumi» (ja tāds ir), jābūt skaidri saredzamam, vai arī uzraugam jāpaskaidro visiem lietotājiem atrakcijas lietošanas noteikumus.

5. Nelietot atrakciju, ja tā nav pilnīgi piepūsta. Kad atrakciju nelieto un neuzrauga, izsūknēt gaisu.

LIETOŠANAS LAIKĀ:

6. Atrakcijā vienlaicigi ielaist līdzīga vecuma, svara un spēju dalībniekus.

7. Nepieļaut pārslodzi, skatīt ieteikto skaita un auguma irobezojumu.

8. Nepielaut dalībnieku neapdomātu rīcību vai rupju uzvedību.

9. Atbrīvot ieejas / izejas zonas. Neļaut atrasties uz ieejas matrača un kāpt uz sienām. Uzraugam ir jākontrolē un jāuzrauga, kas notiek ar atrakciju un atrakcijā.

10. Nodrošināt, lai lietotaji noauj apavus, atbrīvojas no asiem priekšmetiem (tai skaitā brillēm), ir bez pārtikas produktiem, košļājamām gumijām, konfektēm

vai dzērieniem un citiem priekšmetiem, lai izvairītos no aizrīšanās, nosmakšanas un citām traumām.

11. Ja līst lietus, vai vēja ātrums sasniedz 10m/s, vai ja atrakcija kļūst mīksta, nekavējoties jāizlaiž visus dalībniekus un jāpārtrauc atrakcijas darbība.